Nouzový stav – uzavření knihoven 2020/2021

Na základě prodloužení nouzového stavu a usnesením vlády je umožněno půjčování knih pouze bezkontaktně!!!

Přikládám informace, které jsme k provozu knihovny, od 18.12.2020 a pak po 27.12.2020, obdrželi.

Provoz knihoven od 28. 12. 2020

Účinným krizovým opatřením (usnesení vlády ČR č. 1376) se podle čl. II bodu 6. omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně, přičemž způsob výdeje/vrácení výpůjček není usnesením vlády ČR č. 1376 dále upraven. Na základě shora uvedeného vyplývá, že právně závazným dokumentem v době trvání nouzového stavu je usnesení vlády ČR č. 1376.
Dále uvádíme, že matice PES je v současné době revidována

Provoz knihoven od 18. 12. 2020.

Provoz knihoven se omezuje tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně;

  • Usnesení vlády č. 1332 – o přijetí krizového opatření – např. zákaz návštěv a prohlídek výstav, galérií; dále omezen je provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně, atd
  • Usnesení vlády č. 1334 – o přijetí krizového opatření – např. omezit pohyb na veřejně přístupných místech; nařízení zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště; doporučuje se zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon práce, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele atd.
  • Povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách zaměstnavatele je stále platné na základě usnesení vlády č. 1293 od 8.12.2020 do odvolání.