Nouzový stav – uzavření knihoven 2020/2021

Na základě prodloužení nouzového stavu a usnesením vlády je umožněno půjčování knih pouze bezkontaktně!!! Přikládám informace, které jsme k provozu knihovny, od 18.12.2020 a pak po 27.12.2020, obdrželi. Provoz knihoven od 28. 12. 2020 Účinným krizovým opatřením (usnesení vlády ČR č. 1376) se podle čl. II bodu 6. omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje

Výpůjční doba o prázdninách 2020

V červenci a srpnu 2020 je knihovna otevřena: 5.7.2020 (neděle): 9:30 – 11:00 19.7.2020 (neděle): 9:30 – 11:00 16.8.2020 (neděle): 9:30 – 11:00 30.8.2020 (neděle): 9:30 – 11:00 a dále pak dle normálního provozu Mimo tyto dny je možnost telefonické domluvy na čísle: 724 044 494.

Přechodné uzavření obecní knihovny – opět otevřeno!!!

Na základě usnesení vlády je v důsledku zavedení nouzového stavu obecní knihovna do odvolání uzavřena. Od pondělí 27.4.2020 je opět možné půjčovat knihy. Knihovna bude otevřena v obvyklé výpůjční době – středa (sudý týden) a neděle (lichý týden).  Těším se na Vás 29. dubna 2020 ve 14 hodin.  

On-line katalog

V průběhu roku 2019 knihovna přešla na nový knihovní systém Tritius, na který získala dotaci od Ministerstva kultury. V rámci tohoto systému čtenáři získali jak přístup ke svému účtu z webového rozhraní, tak zároveň mohou nahlédnout do katalogu knih, který je přístupný i pro všechny občany. Přístup k on-line katalogu: https://pribram.tritius.cz/library/pocepice